Czerwiec 4, 2018

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

W naszej  ofercie proponuję ubezpieczenia na życie w towarzystwie
GENERALI, POLISA Życie i UNIQA.

Ubezpieczenie Lew Partner to ubezpieczenie dla osób, które chcą oszczędzać i zapewnić jednocześnie bezpieczeństwo finansowe swoim najbliższym. Posiada dwie funkcje:

  • ochronną – stanowiącą zabezpieczenie dla Twoich bliskich w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło
  • oszczędnościową – zapewniającą bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej

Główne zalety:


  • gwarancja świadczenia dla najbliższych
  • gwarancja wypłaty kapitału końcowego za określoną liczbę lat w uzgodnionej wysokości
  • możliwość wyboru proporcji pomiędzy sumą ubezpieczenia oraz kapitałem końcowym wypłacanym w przypadku dożycia
  • możliwość rozszerzenia oferty o umowy dodatkowe

Umowa ubezpieczenia może być zawarta, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • wiek Ubezpieczonego na początku umowy wynosi nie mniej niż 15 lat i nie więcej niż    60 lat
  • wiek Ubezpieczonego na koniec umowy nie przekroczy 65 lat

Ubezpieczeniem objęte są następujące zdarzenia:  

  • śmierć Ubezpieczonego
  • dożycie przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

Wysokość składki ustalana jest na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia, kapitału końcowego, okresu ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki, wieku i płci Ubezpieczonego, z uwzględnieniem ewentualnej zwyżki za ryzyko ubezpieczeniowe.
Składka jest płatna z góry jednorazowo lub z częstotliwością roczną, półroczna, kwartalną lub miesięczną.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu ze mną

telefonicznie 531 100 306 lub e-mailem JPU24@WP.PL