Czerwiec 4, 2018

UBEZPIECZENIA FIRM

OC DZIAŁALNOŚCI

Informacje ogólne:


Każdy przedsiębiorca wie jak ważną rzeczą jest UBEZPIECZENIE FIRMY w taki sposób, by w razie szkody, odszkodowanie zrekompensowało nam poniesione straty i umożliwiło dalszą działalność.  Ponadto odpowiednie ubezpieczenia pomagają w prowadzeniu biznesu.
Oferuję ubezpieczenia:

 • majątku firmy,
 • OC działalności gospodarczej,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • kompleksowe pakiety ubezpieczeń dla firm.

Doradzę Państwu odpowiednie rozwiązania oraz zaproponuję korzystną ofertę:

 • ubezpieczenia transportowe OCPD, Cargo, NNW kierowców
 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych
 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • kompleksowe pakiety dla firm
 • ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia budynków
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z  nienależytego wykonania usługi
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenia osobowe dla pracowników – ubezpieczenia grupowe.

Możecie Państwo również liczyć na zniżki i upusty oraz ofertę, którą sporządzę indywidualnie do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem charakterystyki ubezpieczanej działalności.

W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń lub jeśli potrzebujesz porady
skontaktuj się ze mną 531 100 306.