Czerwiec 4, 2018

UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

Informacje ogólne:


Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, któremu podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny.

Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód. Z polisy mogą korzystać zarówno posiadacze jak i współposiadacze gospodarstwa rolnego.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia


Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego.

W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń lub jeśli potrzebujesz porady skontaktuj się ze mną.

Zadzwoń do mnie 531 100 306 lub odwiedź moje biuro