Czerwiec 4, 2018

UBEZPIECZENIA SZKÓŁ

Informacje ogólne:


Z myślą o studentach, uczniach i ich rodzicach proponuję przygotowanie kompleksowej oferty ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem placówkę oświatową oraz jej uczniów i nauczycieli. Jest to ubezpieczenie grupowe chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia zapewnia świadczenie na wypadek poważnego urazu, trwałego inwalidztwa oraz śmierci. Zakres ochrony można rozszerzyć o klauzule dodatkowe oraz indywidualnie ustalić sumy ubezpieczenia.

W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń lub jeśli potrzebujesz porady
skontaktuj się ze mną 531 100 306.